Osteopati-Klinikken Skjelbred

Hjertelig velkommen

Sommer

Min far, Dr. Ivar Otto Skjelbred (Fysioterapeut, Manuellterapeut, Osteopat og spesialist i barneosteopati) kommer til å være sommervikar i juli.

Klinikken er stengt fra den 23.7 - 3.8.2020.

God sommer 🙂

Osteopati

Hva er osteopati ?

Osteopati (osteo - "bein" og patos - "lidelse") er verken massasje, fysioterapi, kiropraktikk eller manuellterapi, men en spesifikk og fremfor alt helhetlig manuell medisinsk tilnærming. Osteopatiens opprinnelse går tilbake til slutten av 1800-tallet. Den amerikanske legen Andrew Taylor Still oppdaget at kroppen hadde funksjoner som selvregulering, slik at når den blir stimulert riktig, kan kroppen selv gjenopprette bevegelighet, funksjon og normaltilstand. Slik kan kroppen kurere funksjonsforstyrrelser selv.

Osteopatiens prinsipp er "motion is life". Osteopati antar at kroppen fungerer takket være evnen til å utføre bevegelser selv. For osteopaten er dette ikke bare de kjente bevegelsene i ledd og muskler, men også de fine, rytmiske og ubevisste bevegelsene til alle kroppsdeler, kroppssystemer og organer. Rytmene i lungene og hjertet er kjent for alle (pustefrekvens og puls). Tarmsystemet, blodet, lymfen, nervene, hjernen og hjernevæsken har også sine egne bevegelser/rytmer. F.eks. nyrene legger per dag bak seg en avstand på 600 m, med hvert pust/åndedrag 1,5 cm nedover og oppover.

Vår kropp er veldig tilpasningsdyktig, noe som kan forårsake en viss "forstyrrelse", som dårlig holdning, stressrelatert muskelspenning eller til og med kompensere visse lidelser over lang tid. Sånne begrensede funksjoner blir gjerne kompensert av andre kroppsdeler. Slik kan det oppstå funksjonsfeil i andre områder av kroppen. Dersom kroppens kompensasjonsevne er oppbrukt, er en liten fysisk eller psykisk anstrengelse tilstrekkelig til å påvirke uforholdsmessige sterke reaksjoner. Disse kan da forekomme i et helt annet område av kroppen. Visse livsvaner og kostholdsmønstre kan begrense bevegelser på ulike steder i kroppen. Ofte er årsaken til ubehag på steder der vi ikke føler smerte.

Osteopatens oppgave er: å kjenne bevegelsesbegrensninger med hendene „ with thinking fingers“, hjelpe kroppen til å rette opp funksjonsfeil selv. Gjennom osteopatens nøyaktige medisinske kunnskaper om anatomi, fysiologi, patologi, nevrologi osv. er hun/han i stand til å påvirke normale fysiologiske funksjoner. Slik kan normale forhold gjenopprettes.

Hvordan jobber en osteopat ?

Som osteopat må man ha en helhetlig forståelse av dine plager for å få en bedring. Konsultasjonen begynner alltid med en samtale der osteopaten klarlegger faktorer relatert til dine plager. Osteopaten prøver å finne den virkelige årsaken til ubehag og smerte. Kroppen er en enhet og det antas at alle systemer til mennesket former et nettverk og dermed påvirker hverandre. I begynnelsen av en behandling tester osteopaten forskjellige bevegelser i hele kroppen, på jakt etter redusert mobilitet, økt spenning og funksjonsforstyrrelser. Målet med behandlingen av osteopaten er å gjenopprette en balanse i kroppen.

Ideelt sett er smertene borte etter bare noen få behandlinger, men dette er selvfølgelig ikke alltid mulig. Normalt sett kreves/trengs det to til fire behandlinger. Tidsintervallet er på en til fire uker mellom behandlingene, bortsett fra mer alvorlige og akutte tilfeller.

Sikkerheten til pasienten er en vesentlig del av behandlingen. Det vil alltid bli foretatt en klinisk og grundig osteopatisk undersøkelse. Slik kan man si noe om årsaken til plagene samt lage et grunnlag for videre behandlingsopplegg. Oppdager osteopaten mistanke om annen sykdom, henvises du til lege.

Hva er osteopati, enkelt forklart.

Hvem kommer til osteopaten?

Alle kjønn og alle aldersgrupper er hjertelig velkommen!

Mange pasienter oppsøker meg på grunn av:

 • Akutte eller kroniske smerter i ulike deler av kroppen
 • Problemer med å lære, konsentrere seg og å få sove
 • Hodepine, svimmelhet, balanseproblemer, kjevesmerter osv.
 • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
 • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
 • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
 • Magesmerter
 • Underlivssmerter som f.eks; blæreproblemer og menstrausjonssmerte
 • Smerter og plager i forbindelse med svangerskapet, ønske om å bli gravid
 • Traumatiske hendelser (for eksempel etter bilulykker, eller andre ulykker, operasjoner osv.)

Spedbarn, barn og ungdom, hyppige anvendelser forekommer på:

 • Skrike-barn, oppstøt
 • Problemer ved amming (for lite sugekraft), svelgeproblem
 • Asymmetriske holdninger
 • Søvn-eller fordøyelsesproblemer
 • Oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker
 • Ryggsmerter, hodepine og beinsmerte

Osteopati i Norge

Osteopati i Norge er ikke ennå et regulert helseyrke. Det er blant annet mulig å informere seg gjennom det norske Osteopatiforbundet NOF om kvalifiserte osteopater. Tittelen Osteopat D.O. og, eller medlemskap i det Norske Osteopatiforbundet er et kvalitetsstempel som gir deg som pasient trygghet i valg av behandling og behandler. Osteopatforbundet jobber aktivt med å få osteopati anerkjent og (stats)autorisert i Norge.

I løpet av flere tiår har metodene for osteopati utviklet seg raskt og de siste vitenskapelige funnene justeres stadig. I Storbritannia, Frankrike og Sveits har yrket som osteopat utviklet seg til å bli godkjent som primærkontakt i helsevesenet. I USA er osteopater leger.

Finn din osteopat i Norge. Trykk her.

Om meg

Lorraine Anne Skjelbred Huenges

Osteopat D.O.
M.Sc. i osteopatisk medisin
Spesialist i barneosteopati
Medlem av det Norske Osteopatiforbund (MNOF)

Hei, kjære pasient

Jeg er født og oppvokst i Sveits ved Zürichsjøen. Faren min er norsk og moren min er sveitsisk. Dermed er jeg både norsk og sveitsisk statsborger. Nesten hele skolegangen gjennomførte jeg i Sveits. Fra 2004-2007 bodde jeg i Norge i 3 år, der gikk jeg på videregående skole i Bergen for å lære meg norsk og for å bli mer kjent med landet der faren min kommer fra. Etter vidergående skole, flyttet jeg tilbake til Sveits og jobbet fra 2007-2008 på et sykehus. Deretter begynte jeg å studere osteopati i den franske delen av Sveits (1 år),

valgte å fortsette studiet videre i München og avsluttet med mastergrad i Osteopatisk Medisin og tittelen Osteopat D.O. (5 år). Etter osteopati-utdanningen min, tok jeg en 3 års viderutdanning inenfor barneosteopati, med spesialisering innenfor behandling av spedbarn, barn og gravide. Jeg synes det er meget interessant å jobbe med pasienter i alle aldersgrupper! Etter 5 års praksiserfaring i Osteopatiklinikken Skjelbred i Sveits søker jeg nå etter en ny utfordring.

Jeg gleder meg til å høre i fra deg!

Utdanning

2008-2009    École Suisse d’ Ostéopathie i Lausanne (ESO), Sveits

2009-2015     COE/Holistéa i München  - Osteopat D.O., Dresden International Universitity (DIU)  - B.Sc. og M.Sc. i osteopatisk medisin

2016-2019      Utdanning til barneosteopat (biodynamisk osteopati etter James Jealous, USA) ved BPSCO, Walkertshofen

2016-                Viderutdanning i Biodynamisk Osteopati etter James Jealous, USA

2019                  Medlem av det Norske Osteopatforbund (MNOF)

Regelmessig på viderutdannig innenfor forskjellige medisinske fagområder

Kontakt

Mail

kontakt@skjelbred-osteopati.no

Send E-Post

Adresse

Sjøgata 1, 8006 Bodø

Klinikken min har lokale i Bodø Gynekologiske Klinikk (2. etasje). Det er inngang på siden av bygget, i Rydmarksgården. Det er godt merket med skilt opp til oss.

Finn din time, trykk her.

AKUTT-TIME, eller behandling samme dag, ring meg!

Telefon

Jeg har fått nytt telefonnummer

458 64 337

Ring

Priser

Viktig informasjon

Trengs det henvisning fra lege? Nei, du kan gå til osteopat uten henvisning fra lege.

Dekkes behandlingen av folketrygden? Dessverre, må behandlingen betales av pasienten selv. Det finnes ingen refusjonsordning fra folketrygden, og ingen osteopater har driftstilskudd fra kommune eller fylke. Forsikringsselskap kan dekke kostnadene ved behandling som er forårsaket av skader/ulykker. Men flere helseforsikringer og bedrifter betaler i dag for osteopatisk behandling.

Priser

Første konsultasjon: 850.-

Oppfølgende konsultasjon: 750.-

Skriftlig rapport: 250.-

Også hjemmebesøk er mulig. Konsultasjonspris + Bom + Vei

Finn din time, trykk her.

AKUTT-TIME, eller behandling samme dag, ring meg!

Korona-Situasjonen (Covid-19)

Jeg følger strenge tiltak for smittevern og vil innrette meg etter fortsatt nasjonale føringer for pasientbehandling. Det tilrettelegges spesielt for mine pasienter for god hånd og kroppshygiene.

Jeg ber fortsatt om at du avventer timebestilling dersom du:

• Er smittet eller mistenker å være smittet av korona
• Har hatt kontakt med en mulig koronasmittet siste 3 uker
• Har vært i utlandet i løpet av de siste 2 ukene
• Har eller har hatt tegn til luftveisinfeksjon siste 2 uker (feber, sår hals, hoste, eller lett forkjølelse)

Forskjellige regler ved oppmøte:

• Unngå håndhilsning
• Unngå å ta på ting
• Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre
• Unngå å ta deg selv i ansiktet
• Hold minst en meter avstand til andre personer